REGULAMIN HOTELOWY

1. Doba noclegowa trwa od godziny 14.00 do godziny 11.00 w dniu następnym.

The guaranteed check-in time is 2pm and the check-out time is 11pm.

2. Przedluzenie doby noclegowej do godziny 18.00 (w ramach dostepnosci) w dniu wyjazdu będzie obciążane kwotą w wysokości 50% ceny pokoju (cena ostatniej nocy). Późne wymeldowanie po godzinie 18.00 w dniu wyjazdu będzie obciążane kwotą w wysokości 100% ceny pokoju (cena ostatniej nocy).

The EMEF allow the guest to extend the check-out time till 6pm (subject to availability) and the cost of this service is 50% of the room rate. Further extension of check-out time will result in a charge equal to 100% of a daily room rate.

3. EMEF uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu jak i prośby o wczesne zameldowania w miarę posiadanych możliwości.

Late check-out and early check-in are always subject to availability.

4. W ramach dostępności (tylko w określonych typach pokoi) – gość może dokwaterować trzecią osobę do swojego pokoju – wówczas gość musi uiścić dodatkową opłatę .

Third person can be added to the room (subject to the room category) and the extra additional fee.

5. Podczas zameldowania, wymagana będzie gotówka lub karta kredytowa w celu uiszczenia opłaty za pokój.

Upon check-in, the guest will be asked for a cash or credit card to guarantee the payment for the stay.

6. EMEF może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin EMEF, wyrządzając szkodę w mieniu EMEF lub Gości albo szkodę na osobie dotyczącą Gości, pracowników EMEF lub innych osób w nim przebywających, albo też w inny sposób zakłócił spokój w EMEF.

EMEF is reserving the right to refuse admission, if during last stay in the premise a guest had contravene house rules, by detriment the EMEF property whether the guest, or made any harm to a guest, team member or any person staying in the premise.

7. EMEF nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną.

EMEF is not liable for any damage or loss of the items which are not stored in the safety deposit boxes located in the rooms.

8. Gość powinien zawiadomić Recepcję EMEF o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

The reception must be informed immediately if there is a damage to a EMEF property caused by guest.

9. EMEF nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.

The EMEFl is not liable for any damage to a car which is parked in the underground parking.

10. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych EMEF powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

Guest is responsible for all the items in the room – in case of any damage to room equipment and electric devices which were caused by the guest or their visitors.

11. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi.

When leaving the room, guest should ensure that the door is closed.

12. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

The room cannot be rented by the guest to a third-party entities.

13. Osoby nie zameldowane w EMEF mogą przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7.00 do godziny 22.00.

Non-residents visiting guests can stay in the premise only from 7.00 am to 10.00 pm.

14. W EMEF obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 6.00. W godzinach ciszy nocnej osoby korzystające z usług EMEF mają obowiązek tak się zachowywać, by nie zakłócać spokoju innych Gości.

The EMEF guest have a right of preservation of silence from 10.00 pm to 6.00 am. During night time guest should behave appropriately to not cause any disturbance to other guest privacy.

15. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, niestanowiących wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych. Niedozwolone jest również używanie otwartego ognia.

According to fire safety regulation, the guest is not permitted to use any open fire. Also, usage of any electrical equipment which is not provided by the EMEF is not permitted. Not applicable to mobile phone or PC chargers.

16. Obowiązuje zakaz palenie na terenie całego obiektu. W przypadku stwierdzenia śladów palenia w pokoju , EMEF zastrzega sobie prawo obciążenia gościa oplata za czyszczenie pokoju w wysokości 400 PLN.

Smoking is not allowed in the EMEF. If the guest will be caught smoking in the non-smoking rooms, the cleaning fee of 400 PLN will be imposed and will need to be paid by the guest.

17. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu EMEF może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań EMEF, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu Hotelu.

In case of violation of the provisions to any of the points of the House Rules, EMEF reserve a right to refuse service and remove the person of the premise. As mention above that person has a right to pay back any cause or damage done to the EMEF.

18. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane, na jego koszt, na wskazany adres. W przypadku braku dyspozycji EMEF przechowa przedmioty przez trzy miesiące, a następnie przekaże na cele charytatywne lub do użytku publicznego.

Any personal belongings which are left behind by guests, will be send back to the guest on the guest’s expense. All items which are not retrieved, will be kept for the period of 3 months and after that will get discarded.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

EMEF dokłada wszelkich starań, aby dane gości przetwarzane były z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (zwanym dalej RODO).

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Metal Fach ul.Kresowa 62, 16-100 Sokółka.

2. Celem przetwarzania jest:
a) obsługa składanych zapytań – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą;
b) rezerwacja pokoju – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą;
c) realizacja umowy usługi noclegowej lub szkoleniowej – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
d) marketing usług administratora danych osobowych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – pod warunkiem uzyskania zgody osoby, której dane dotyczą.

3. Dane osobowe przechowywane będą:
a) dotyczące składanych zapytań – przez okres 30 dni;
b) dotyczące rezerwacji – przez okres 12 miesięcy od daty dokonania rezerwacji;
c) dotyczące realizacji umowy o usługi noclegowej – przez okres 10 lat, od licząc od końca roku w którym miał miejsce pobyt w EMEF.
d) przetwarzane w celach marketingowych – do odwołania zgody, osoby której dane dotyczą lub do ustania przyczyny biznesowej.

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być:
a) zewnętrzne biuro rachunkowe;
b) dostawca platformy rezerwacji usług noclegowych
c) firmy świadczące usługi marketingowe
d) podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych – dotyczy celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub realizacji umowy usługi noclegowej, a w zakresie na który została wyrażona zgoda – posiada również Pani/Pan prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować
a) odmową realizacji usługi noclegowej lub szkoleniowej – w przypadku danych przetwarzanych w celu zawarcia umowy usługi noclegowej lub szkoleniowej;
b) odmową rezerwacji – w przypadku rezerwacji pokoju.

Pani/Pana dane nie będą profilowane.

Manager Urszula Bułach